Abdulloh Pemkot Segera Terbitkan Terbitkan Perwali